ა. ყაზბეგის 2 / გამსახურდიას 34
infobuildinghouse.gebuildinghouse.ge
+995 593 32 08 02

ტექნიკური ზედამხედველობა

ტექნიკური ზედამხედველობა

Buildinghouse პროფესიონალი თანამშრომლები, პროექტის ტექნიკურ და ფინანსურ კონტროლს უზრუნველყოფენ.